Գլխավոր    Մեր մասին    Սարքավորումներ    Ծառայություններ    Բժիշկներ    Նորություններ    Գործընկերներ     Կոնտակտ 

Մեր ծառայությունները


Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա

Վիրաբուժություն և իմպլանտոլոգիա

Օրթոդոնտիա

Պարոդոնտոլոգիա

Բուժկանխարգելում և մասնագիտական հիգիենա

Էսթետիկ ստոմատոլոգիա

 

Նորություններ


Հայաստանում Invisalign առաջին որակավորումը

Համագործակցություն ուկրաինական Easy Align-ի հետ

Բժիշկ-ստոմատոլոգներ

ՀՕԱ փոխնախագահ Հայկ Սարգսյանը ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը 1993 թվականին: Ընդհանուր ստոմատոլոգիայի գծով ինտերնատուրայի ավարտից հետո նա սկսեց օգտագործել ստացած գիտելիքները գործնականում` սկսելով իր մասնագիտական աշխատանքը Լ. Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանական ինստիտուտում: Բժիշկ Սարգսյանը 6 տարիների ընթացքում աշխատել է այնտեղ՝ որպես ընդհանուր պրոֆիլի ստոմատոլոգ:

Առաջին աշխատանքային փորձին հաջորդեցին մասնավոր պրակտիկայի 7 տարիները,իսկ այնուհետև,  կազմակերպչական և կլինիկական գործունեությունների համադրության միջոցով, աշխատանքը Մանուկ պոլիկլինիկայում` որպես ստոմատոլոգիական ծառայության ղեկավար:

Միևնույն ժամանակ բժիշկ Սարգսյանը ստացել է բժշկական գիտություններ թեկնածուի աստիճան`պաշտպանելով թեզ Ատամների օրթոդոնտիկ տեղաշարժի մորֆոլոգիական հիմնավորումը թեմայով: Գիտական աշխատանքը, կլինիկական փորձը և տարբեր կոնֆերանսներին, սեմինարներին և կատարելագուրծման դասընթացներին մասնակցությունը մշտապես պահպանում էին նրա մասնագիտական աճը ընդհանուր ստոմատոլոգիայում, սակայն, այդ ամենի հետ մեկտեղ, աստիճանաբար ապացուցում էին բժիշկ Սարգսյանի հատուկ հետաքրքրությունը օրթոդոնտիայի բնագավառում:

Ներկայումս բժիշկ Հայկ Սարգսյանը գլխավորում է Երևանի պետական համալսարանի ստոմատոլոգիական կլինիկան և ունի մեծ մասնագիտական փորձ օրթոդոնտիայի շրջանում: Նա անցել է մի շարք ուսուցողական դասընթացներ և մասնակցել է տարբեր սեմինարների և կոնֆերանսների: Ցուցակն իր մեջ ներառում է, բայց չի սահմանափակվում`IOS-ի 7-րդ և 10-րդ Միջազգային օրթոդոնտիկ գիտաժողովները, EOS-ի Ժամանակակից օրթոդոնտիայի արդիական հարցերը արբանյակային կոնֆերանսը, EOS-ի Ա.Ցենտների Բրեկետների ճշգրիտ ամրացումը Ուսուցողական դասընթացը, Ռ. Ռադլանկու Ցեֆալոմետրիկ տելեռենտգենոգրամաների վերլուծություն և Ֆոտոփաստագրում ուսուցողական դասընթացը, IVOS-ի Մեգատենդենցները օրթոդոնտիայում 4-րդ Վենական միջազգային գիտաժողովը, Գ.Ցոլլերի Հերբստի ապպարատը ամենօրյա պրակտիկայում ուսուցողական դասընթացը, Ժամանակակից օրթոդոնտիկ բուժումը`քայլ դեպի ապագա 2-րդ միջազգային համատեղ օրթոդոնտիկ կոնֆերանսը և այլն:

Պրոֆեսիոնալ ասոցիացաների շարքերում անդամությունը,ինչպիսիք են Հայաստանի օրթոդոնտների Ասոցիացիան (փոխնախագահ), Եվրասիական օրթոդոնտիկ ասոցիացիան, IOS-ի գիտաժողովի Գիտական խորհուրդը, Եվրոպական օրթոդոնտիկ միությունը և այլն, պահպանում է շարունակական կատարելագործում, ինչն իր հերթին խթանում է Հայաստանում օրթոդոնտիայի բնագավառում ժամանակակից մեթոդների և տեխնոլոգիաների օգտագործումը:

Dr. Arthur Aghabekyan graduated from Yerevan State Medical University in 1997. After completing internship in general dentistry at Dental Clinic N 8 he continued his professional career at the Childrens Republican Dental Center as anOrthodontist.
In 2002 he was invited to Yerevan State Medical University, the Chair of Childrens Dentistry and Prevention of Dental Diseases, where he was teaching as well as researching.

Dr. Aghabekyan is constantly developing his professional knowledge and skills in orthodontics taking active part in continuing training courses, academic seminars and conferences. The following are some examples - the VII and the X International Orthodontic Symposium (IOS), Satellite Conference Current Issues in Contemporary Orthodontics (EOS), training course Precision Bracket Bonding by Prof. A. Zentner (EOS), the IV Vienna International Symposium Megatrends in Orthodontics (IVOS), and many others.
Dr.Aghabekyan has successfully completed the official Invisalign certificationsystem and currently he is the only certified InvisalignOrthodontistin Armenia. This system enables to carry orthodontic treatments without brackets.
Dr.Aghabekyan is a board member of the Armenian Association of Orthodontists, hehas joined the European Association of Orthodontists and the Eurasian Association of Orthodontists. Doctor Aghabekyanis an enthusiastic Orthodontist, and great professional ready to embark on a challenging career.

 
 

© 2012-2014 Stomatolog.am | Dental clinic of the Yerevan State University, Yerevan - Armenia

Website powered by NeoMedia LLC. All rights reserved

Yerevan, 25 Alek Manukyan street

Tel: +374 10 55-28-89